11/11-21 på Jungman Jansson. God lunch och smycketillverkning under ledning av Bea Lijic