Rödpsättorna i glatt samspråk på Prebens Pir
Bild insänd av Cina Kut